TEL

+855 81 749 769

mail

info@ilbrille.com

Opening hour

9am-5pm

Company Profile

CompanyiLBRiLLE Cambodia Co.,Ltd
CEOKazunori Kato
Address#172 st.63 BKK1 Chamkamorn Phnom Penh
TEL096-328-4491
Maililbrille.salon@gmail.com
EstablishedMarch, 2011


Our Story

Mr. Kazunori Kato

ការធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា

 ខ្ងុំបានបង្កើតសាជីវកម្មនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១១ ។មូលហេតុនៃការចូលទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាគឺ“ ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង” ។ នៅពេលដែលការលក់កំពុងកើនឡើងជាលំដាប់នៅប្រទេសជប៉ុន  នៅពេលនោះការរញ្ជួយដី Great Tohoku ក៏បានមានកើតឡើង។

ការលក់នៅតំបន់តូហូគូស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកពីព្រោះអាជីវកម្មនេះផ្តោតលើការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត។សរុបមកការលក់បានថយចុះប្រហែល ៣០% ។

ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតជាខ្លាំង  ហើយបណ្ដាលអ្នកគ្រប់គ្រងកណ្តាលជាច្រើនកំពុងតែមិនមានទំនុកចិត្តលើខ្ងុំដូចគ្នា។ដូច្នេះខ្ងុំបានធ្វើដំណើរកម្សាន្តមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីមកលេងមិត្តភិក្តម្នាក់និងបានសម្រេចចិត្តពង្រីកអាជីវកម្មនៅក្រៅប្រទេស។

ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានប្រាប់មកខ្ញុំថា ” I pray for Japan” ។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពីរ៉ាមីតនៃប្រជាជននៅកម្ពុជាគឺផ្ទុយពីប្រទេសជប៉ុន ហើយនិងជាប្រទេសដែលសំបូរយុវជនវ័យក្មេងដែលពោរពេញទៅដោយភាពរឹងមាំ។

ខ្ញុំបានប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំថា “ខ្ញុំចង់ប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសមួយនេះ ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរបស់ជប៉ុន” និងបានចូលទីផ្សារក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ។

សម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះជាការរីកចំរើនផ្នែក「SDGs」។នៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឱ្យតម្លៃទៅលើ“Sustainable Development  Goals ” ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

ខ្ញុំគិតថាភាពប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីសំរេចបាននូវលទ្ធផលនីមូយៗ។នៅក្នុងទំរង់នៃផ្អែកណាមួយ យើងត្រូវតែបន្តទៅមុខទោះបីប្រាកដជាមានរឿងលំបាកជាច្រើននៅខាងមុខ។

ខ្ងុំដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលអស្ចារ្យ។ខ្ញុំក៏ដឹងថាជាប្រទេសដែលមានឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានសមត្ថភាព។

នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសហការជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា ហើយនិងរីកចម្រើនទៅជាមួយគ្នា។

ត្រូវមានស្មារតីនៃ “អ្នកផ្តល់ឱ្យគេ គេនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកវិញ (give & given)” ហើយជាដំបូងអ្នកត្រូវផ្ដល់ឱ្យគេជាមុនសិន ។

ខ្ងុំបានធ្វើការអាជីវកម្មជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា ហើយជាលទ្ធផលក៏ទទួលបានមកជាមួយគ្នា។

ខ្ញុំចង់បន្តសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំ ធ្វើការដោយមានស្មារតីនិងសម្រេចបានសមិទ្ធិផលជាច្រើនដូចគ្នា។

សកម្មភាពដែលខ្ងុំធ្វើការនៅកម្ពុជានិងមានបង្ហោះនៅលើwebsiteនេះ។

និងមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតរបស់ប្រជាជនជប៉ុននៅក្រៅប្រទេស   អ្នកដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាក៌បានត្រូវស្វាគមជានិច្ច។

ប្រជាជនកម្ពុជា  ប្រជាជនជប៉ុន អ្នកជំនួញ អ្នកជំនួញថ្មី និស្សត ប្រសិនបើអ្នកអាចចែករំលែកស្មារតីនៃ “អ្នកផ្តល់ឱ្យគេ គេនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកវិញ (give & given)” សូមចូលរួមធ្វើវាជាមួយគ្នា!

តាំងពីសាលាបឋមមកខ្ងុំបានប្រើប្រាស់ផលិតថែរក្សាសម្រស់និងគ្រឿងសំអាងពីម្ដាយរបស់ខ្ងុំ។


We established a Cambodian company in 2011. The trigger to establish is fate. The Great East Earthquake struck when our sales were growing steadily in Japan.

The sales in East Japan were desvastating because the business was centered online shopping. Overall, the sales decreased by about 30%.

In that time, the most of management were worried about their future so they were reluctant. Therefore I decided to do overseas sxpansion and I went Cambodia to visit one of my friend for inspection.

Many Cambodian said to me “I Pray for Japan”. There was vitality because Cambodian average age was younge compared to Japan.

I determined to advance into Cambodia in 2011 thinking about competing in this country and showing the power of small and medium-sized enterprises.

We think it is important SDGs especially sustainable. To achieve this concept, it needs not dependence on others but is interdependence. We think it is difficult to success if you and I lean on the other.

Our CEO believes Cambodian is very nice people and diligence so we would love to work with Cambodians!

There is a sprit of [give & given] and our company gives you as first. We would like to work on with Cambodian who reply this sprit and make a record. We keep to have this mind and make more record in Cambodia.

We keep to upload the post about our activity in Cambodia.

There are many things that Japanese people can do overseas. I welcome to people who wants to do active in Cambodia together.

Cambodian, Japanese, Business person, people who want to start a business, Student and People who can share a sprit of give and given! Let’s work with me !!!

Ms. Atsuko Kato

ខ្ញុំចូលចិត្តចំណាយពេលលើគ្រឿងសំអាងជាជាង រត់លេង លេងទាត់បាល់ដូចក្មេងដទៃហើយយូរៗទៅខ្ងុំក៏ចូលចិត្តផ្នែកសម្រស់នេះ។ខ្ងុំក៏បានចូលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំអាងមួយ ហើយខ្ងុំចំណាយពេលរាល់ថ្ងៃជាមួយគ្រឿងសំអាង ប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនត្រូវបានចំណាយទៅលើគ្រឿងសំអាងនិងការថែរក្សាសម្ផស្ស…។ខ្ញុំទើបតែទិញអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តនិងបានសិក្សាពីសម្រស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្ត   នៅពេលដែលខ្ងុំកត់សំគាល់ឡើងវិញមានគេបានប្រាប់ខ្ងុំថា 「សម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាត」។ទាក់ទងនិងសម្រស់ខ្ងុំងប់ងល់ជាមួយវាជាខ្លាំង「ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមានហាងថែរក្សាសម្ផស្ស」ដូចនេះខ្ងុំបានបង្កើតហាងមួយដែលមានឈ្នោះថា「SANUR」ហើយខ្ងុំក៏បានគិតថា「បើមានផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ដែលត្រូវនិងស្បែកវិញនោះ」ខ្ងុំបានគិតគម្រោងជាមួយក្រុមហ៊ុន「iL BRiLLE」ហើយខ្ញុំបានធ្វើឱ្យឧត្ដមគតិរបស់ខ្ងុំក្លាយជាការពិត។ខ្ងុំរីករាយនិងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើឱ្យមនុស្សដែលមានគំនិតថា “ខ្ញុំចង់ស្អាត” ។បើចូលមកកាន់beauty zoneរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកនិងទទួលនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន(ខ្ញុំជឿជាក់♪)។ជាជាងការសម្រកទំងន់យើងគ្រប់គ្រងទំងន់ដោយការម៉ាស្សាបែបAyurveda ការម៉ាស្សាបែបAbianga និងការធ្វើយូហ្គា 「រូបរាងរាងកាយសមស្របសម្រាប់ស្ត្រី」មានរាងកាយដូចទៅនិងអក្សរSជាដើម។សូមមកទទួលការម៉ាស្សាដោយអារម្មណ៌ស្រស់ស្រាយនិងសម្រកកាយ។


I had used my mother’s skincare and makeup tool since I was 7 years old and I had loved the time seeing cosmetics.

I entered cosmetic company and I enjoyed spending time with my favorite things. I used most of my salary for buying cosmetics and going salon.

I thought I was only doing what I liked, I noticed that I was called “Beauty Nerd”

I established SANUR from the thought of ideal salon. And I also start iL BRiLLE. I made my ideal to a reality. My enjoyment and reason to live is changing people who wants to be beautiful. I promise you to get result to be beautiful in my beauty zone. I adopted Ayurveda, Abhyanga and yoga. Thanks for the way to make body, I try to my best to guide you to be perfect body. Please feel free to book my salon.


Our Therapist

Chhum Rotana

ខ្ញុំឈ្មោះ ឈុំ រត្ន័នា ។អាយុ២៥ឆ្នាំ ចូលចិត្តអានសៀវភៅ និងស្តាប់បទចំរៀង។ ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រហែល២ឆ្នាំមកហើយ។ហើយជំនាញនៅក្នុងការម៉ាស្សារបស់ខ្ងុំដែលពូកែគឺមុខ និង ស្នា។មូលហេតុដែលខ្ងុំចូលចិត្តធ្វើការនៅទីនេះ ខ្ញុំចង់បានជំនាញក្នុងការម៉ាស្សានិងចង់ជួយអ្នកណាដែលត្រូវការសម្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ។ថ្ងៃអនាគតខ្ងុំចង់ក្លាយជាអ្នកធ្វើជំនួញ។

こんにちは、私の名前はチョム ロッタナーです。今年25歳になります。趣味は本を読むことと音楽を聞くことです。得意なマッサージは顔と肩です。この仕事が好きな理由はマッサージスキルを学べることと、綺麗になりたい人を手伝うことができるからです。将来の夢はビジネスを作ることです

Yita Chhorn

ជំរាបសួរ ! ខ្ងុំឈ្មោះ ឈន យីតា ជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន iL BRiLLE ។ ឆ្នាំនេះខ្ងុំមានអាយុ 21 ឆ្នាំ ក្តីស្រមៃរបស់ខ្ងុំគឺចង់ក្លាយជាអ្នកជំនួញម្នាក់ទាក់ទងនឹងផលិតផលសូត្រខ្មែរ និងការជួយលើកកម្ពស់ទៅដល់ស្រ្តីខ្មែរ ដូច្នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ងុំកំពុងតែខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីសម្រេចនូវក្តីស្រមៃរបស់ខ្ងុំ អរគុណច្រើន ។

はじめまして!iL BRiLLE 社員の Yita です。今年、21歳になります。私の将来の夢は自分のサロンと商品販売ビジネスを作りたいですが、夢のために毎日頑張っています。 iL BRiLLE の商品とマッサージを通して沢山の人に喜んで頂けるように毎日精一杯良いサービスを提供したいと思ってます。 皆様にお会いできるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。