TEL

+855 81 749 769

mail

info@ilbrille.com

Opening hour

9am-5pm

iL BRiLLE Cambodia Facial MenuPrice
OZON (30 mins)$15
OZON+BIHAKU (60 mins)$30
OZON+DETOX (60 mins)$30
OZON+DECOLLETE (70 mins)$35
OZON+AROMA (90 mins)$40
Reservations can be made by phone(+855 81 749 769) or through our Facebook page.

OZON 30mins $15

កាម៉ាស្សាមុខអូហ្សូនគឺជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់ជ្រៅនៃស្បែកជួយឱ្យកោសិការស្បែកមានភាពរស់រវើកឡើងវិញ និងប៊ឺតជាតិពុលចេញពីក្នុងស្បែកបានល្អ ។ 

ពពុះសាប៊ូដែលផ្សំពីប្រូតេអ៊ីនសំបុកដង្កូវនាងរបស់កម្ពុជាជួយកម្ចាត់​ស្នាម​អុចខ្មៅនិងបញ្ហាស្បែកស្រអាប់​និងបំបាត់ស្នាម​ជ្រីវជ្រួញ។ 

នៅពេលដែលទទួលធ្វើសេវាកម្មរួចស្បែកនិងមានភាពភ្លឹថ្លាចេញពីខាងក្នុងហើយភាពយឺតនៃស្បែកនិងត្រលប់មកវិញ ។

1. ម៉ាស្សាចាប់ពីត្រង់កន្លែង ក ​និងផ្ទៃមុខទាំងមូល ពពុះសាប៊ូនិងម៉ាសុីនអូហ្សូននេះ ទៅជួយជំរុញចរាចរឈាម និងកម្ចាត់ភាពកខ្វក់ចេញពីរន្ធញើសបានយ៉ាងស្អាត។ 

2.ធ្វើការលាបគ្រីមផ្តល់សំណើម All In One Gel ហើយជាចុងក្រោយធ្វើ OZON Ari ដើម្បីជួយរឹតបន្តឹងស្បែក ​និងផ្ដល់សំណើមក្រោយពេលធ្វើរួចរាល់  ​។

[Eng]

OZON works on fibroblasts and nerves in the skin and activates cell metabolism. OZON foam used as a pack is silky to the touch, so it can remove dirt from the skin without causing friction to the skin, which can lead to dullness and blemishes. After the treatment, your skin will feel as smooth as a newborn baby. The skin regains its original elasticity and resilience, and you can feel “the clear and beautiful skin” that you have never seen before.

1, Applying OZON foam to the body form the décolleté to the face to stimulate blood circulation and drain dirt form the pores.

2, Replenishing nutrient-rich White Rabbit gel to the pores with inadequate nutrition. In addition, using OZON air to tighten the skin.

OZON + BIHAKU60mins $30

ម៉ាស្សាមុខ OZONE ជួយកម្ចាត់ភាពកខ្វក់ពីក្នុងស្បែកដែលកាបជ្រៅក្នុងរន្ធញើសនិងធ្វើឱ្យកោសិកាសកម្ម ហើយធ្វើឱ្យស្បែកស្រស់ថ្លា ហើយការម៉ាស្សានេះមាន ក ​ស្មាផ្ទៃមុខ ដោយម៉ាស្សាបែបជប៉ុនមានមួយគត់នៅ iLBRiLLE ។ 

ប្រេងដូង​ប្រើ​ដើម្បីជួយឱ្យ​ស្បែក​ភ្លឺ​ថ្លា​ស្រស់​ស្អាត​ មានសំណើម និងស្បែកក្មេងជាងវ័យ ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការបិតម៉ាសរយះពេល១០នាទី ម៉ាស់នេះមានសារធាតុផ្សំពីប្រូតេអ៊ីនសំបុកដង្កូវនាង​ ដែលជួយឱ្យ​ស្បែក​ស​ភ្លឺ​រលោង បំបាត់បញ្ហារោលរមាស់ និងបំប៉នស្បែកអោយរឹងមាំ ។

[Eng]

OZON + ultrasonic cleaning expels dirt hidden deep in the pores. OZON activates cells and rejuvenates the skin from the décolleté to the entire face using iLBRiLLE’s unique hand technique. Coconut oil is used to give a new glow to the skin and make it clearer, more beautiful and one-tone. This is a highly relaxing facial treatment. In addition, a raw gel mask, specially formulated for the day’s skin conditions, is created and applied to leave your skin silky smooth and radiant.

OZON + DETOX 60mins $30

ម៉ាស្សាមុខ OZONE ជួយកម្ចាត់ភាពកខ្វក់ពីក្នុងស្បែកដែលកប់ជ្រៅក្នុងរន្ធញើសនិងធ្វើឱ្យកោសិកាសកម្ម ហើយធ្វើឱ្យស្បែកស្រស់ថ្លា បំបាត់មុនគ្រប់ប្រភេទ ពពុះសាប៊ូម៉ាស្សាតាំងពីក ឡើងលើដល់មុខ ដោយម៉ាសុីនថ្នមៗ ។ 

Detox ជាការម៉ាស្សាធ្វើឲ្យមុខតូច មានទម្រង់ V បំបាត់ខ្លាញ់ច្រើននៅក លំហូរជាតិពុលចេញពីកន្លែងដែលស្ទះ ហើយមានការម៉ាស្សាស្មា និងម៉ាស្សាមុខជាមួយប្រេងដូង​ ដើម្បីជួយឱ្យ​ស្បែក​ភ្លឺ​ថ្លា​ស្រស់​ស្អាត​ មានសំណើម និងស្បែកក្មេងជាងវ័យ ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការបិតម៉ាសរយះពេល១០នាទី ម៉ាស់នេះមានសារធាតុផ្សំពីប្រូតេអ៊ីនសំបុកដង្កូវនាង​ ដែលជួយឱ្យ​ស្បែក​ស​ភ្លឺ​រលោង បំបាត់បញ្ហារោលរមាស់ និងបំប៉នស្បែកអោយរឹងមាំ ។

[Eng]

This is an “expression muscle” small face lift course.OZON + ultrasonic cleansing expels dirt hidden deep in the pores. The facial muscles deep inside the skin are taken care of, and the flabbiness of the face is lifted up by iLBRiLLE’s unique and effective hand technique. This is a popular course that many customers say they can feel the effects of the treatment the next morning, as it removes waste from the collarbone area, neck lymph, face line, face, and scalp. In addition, a raw gel mask, specially formulated for the day’s skin conditions, is created and applied to leave your skin silky smooth and radiant.

OZON+ DECOLLETE 70mins $35

This course includes a careful treatment of the décolleté, shoulders, neck, and head using coconut oil, which is effective in relieving fatigue. OZON + ultrasonic cleansing expels dirt hidden deep in the pores. OZON + ultrasonic cleaning replenishes the pores of nutrient-poor skin with beauty essence, and OZON air further tightens the pores. This course focuses on the fact that while facial treatments are important, in fact, the treatment of each area around the face is also important. It will lead to a sustained lift of the face from the scalp, and will also change the tone of all areas of the body, including the shoulders, neck area, face line, and face. Since clean blood passes through the pathway from the heart to the neck to get to the face, it is very important to treat not only the face but also other parts of the body. In addition, a raw gel mask, specially formulated for the day’s skin conditions, is created and applied to leave your skin silky smooth and radiant.

OZON+ AROMA 90mins $40

ម៉ាស្សាមុខ OZONជួយកម្ចាត់ភាពកខ្វក់ពីក្នុងស្បែកដែលជ្រៅនៅក្នុងរន្ធរោម និងផ្តល់សំណើម កាត់បន្តយមុន ។ 

AROMA ម៉ាស្សាដោយប្រើប្រេងដូងជួយបំបាត់ការហត់នឿយ ម៉ាស្សាយ៉ាងថ្នមៗមួយៗនៅតំបន់ត្រង់ ស្មា ក និងក្បាល ហើយរុំក្រណាត់នៅជុំវិញជើងដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរឈាមឱ្យរត់បានស្រួល ។ 

រួមទាំងការប្រើផលិតផលធម្មជាតិ iL BRiLLE ជួយឱ្យស្បែកស្អាតស្បែកភ្លឺថ្លាពីខាងក្នុង។

ចុងក្រោយធ្វើការបិតម៉ាសជែល ទុករយះពេល១០នាទី ដែលវាមានសារធាតុផ្សំពីប្រូតេអ៊ីនសំបុកដង្កូវនាង​ ធ្វើឲ្យស្បែក​ស​ភ្លឺ​រលោង ។

[Eng]

We first massage the spine, where there are many nerves to regulate blood circulation and lymphatic flow to the skin. The back line is then relaxed with iLBRiLLE’s unique skin revitalizing treatment, and the neck and shoulders are carefully massaged to eliminate aging caused by stiff shoulders. The lymphatic system around the back where you wear a bra is also massaged to relieve it. After that, OZON + ultrasonic cleansing is performed to remove dirt hidden deep in the pores. After the facial treatment, a raw gel mask, specially formulated for the day’s skin conditions, is created and applied to leave your skin silky smooth and radiant.

OZON

It splits into oxygen atoms and adheres to nearby atoms to form ozone.

It decomposes the bacteria and smells fungus and returns to oxygen after the reaction.

  

Using a special stick that emits ozone to make a bubble and liquid that contains ozone.

  

confine ozone in the bubble with iLBRiLLE soap.

  

It will attract stains which will cause acne and wrinkles on the skin like a magnet.

stains・・・UV foundation, Sebum, old dead skin, Accumulated stains, preservatives, and other chemical substances.

 

It is effective for tightening pores, weighting, clearing acne, healing rough skins, etc…

-Available to female clients only

Call here to book: 081-749-769

Message our Facebook page

9:00-17:00 Everyday